atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.353); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Stipa borysthenica Klokov

ostnica piaskowa
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin · Stipa sabulosa (Pacz.) Sljuss.
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
23.05.2010, ok. Starej Rudnicy (Dolna Odra); copyright © by Katarzyna Barańska XL
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
XL
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
XL
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
XL
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)

występowanie

Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
XL
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.353 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100523.1.kbr - Stipa borysthenica (ostnica piaskowa); ok. Starej Rudnicy (Dolna Odra)
100523-1
leg. Katarzyna Barańska
/ok. Starej Rudnicy (Dolna Odra)/ #4
znalezisko 20130601.3.jkr - Stipa borysthenica (ostnica piaskowa); okol. Starej Rudnicy
130601-3
leg. Jerzy Kruk
/okol. Starej Rudnicy/ #10