atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Kickxia elatine (L.) Dumort.

kiksja oszczepowata lnica oszczepowata
Linaria elatine (L.) Mill.
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
07.08.2011, ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Kickxia (kiksja)kl 9171

występowanie

Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na południu Polski; pola, ugory.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110807.1.pkob - Kickxia elatine (kiksja oszczepowata); ok. Górzyna, woj. lubuskie
110807-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #16
znalezisko 20120721.1.pkob - Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
120721-1
leg. Piotr Kobierski #1
znalezisko 00010000.9.pkob - Kickxia elatine (kiksja oszczepowata); Obniżenie Nowosolskie
9
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/ #1