antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz

rukwiślad francuski
na stronie — występowanie