takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium prussicum Nägeli et A. Peter (caespitosum > pilosella)

jastrzębiec pruski
na stronie — występowanie