atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.350)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Festuca amethystina L.

kostrzewa ametystowa
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
14.06.2015, Korzecko; copyright © by Jerzy Kruk XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
XL
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Festuca (kostrzewa)kl 8326kl 6132

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.350 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
W Polsce występuje wyłącznie podgatunek ssp. ritschlii (Hack.) Lemke ex Markgr.-Dann.; rośnie na niżu środkowej Europy; u nas notowany w runie świetlistych dąbrów i borów mieszanych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150614.1.jkr - Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa); Korzecko
150614-1
leg. Jerzy Kruk
/Korzecko/ #9, 1.3D
znalezisko 20090704.37.js - Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa); Arboretum Wojsławice
090704-37
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #1
znalezisko 00010000.33.jbs - Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa); Ogród Dydaktyczny UŁ
33
leg. Joanna Boisse
/Ogród Dydaktyczny UŁ/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
🌱
wysokość: do 50 (100) cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

≈ odmiany i dostępność (#1/4)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #1)

Odmiany czasem w handlu podawane dla tego taksonu, a opisane we właściwym miejscu: