takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium bracchiatum Bertol. ex DC. (pilosella > piloselloides)

jastrzębiec ramienisty
Hieracium brachiatum Bertol. ex DC.
na stronie — występowanie