efemerofit [24][234]

Commelina communis L.

komelina pospolita
na stronie — występowanie · znaleziska