atlas-roslin.pl

Linaria repens (L.) Mill. [🔉 li·na·ri·a *]

lnica kreskowana
Linaria striata Lam. et DC. [🔉 li·na·ri·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Linaria repens (lnica kreskowana)
Linaria repens (lnica kreskowana)
XL
Linaria repens (lnica kreskowana)
Linaria repens (lnica kreskowana)
Linaria repens (lnica kreskowana)
Linaria repens (lnica kreskowana)
XL
Linaria repens (lnica kreskowana)
cechy diagnostyczne w kluczu:Linaria (lnica)kl 5430

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Linaria repens (lnica kreskowana)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Linaria repens (lnica kreskowana)
Bylina.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa zachodnia
• Czas przybycia na teren Polski: 1825r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#8
22 06 08 - 151
leg. Marek Snowarski
/Wrocław Ogród Botaniczny/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji