antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Linaria repens (L.) Mill.

lnica kreskowana
Linaria striata Lam. et DC.
na stronie — występowanie