atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Linaria repens (L.) Mill.

lnica kreskowana
Linaria striata Lam. et DC.
Linaria Linaria Linaria LinariaLinarialnica purpurowa (Linaria purpurea)lnica dalmacka (Linaria dalmatica)
Linaria repens (lnica kreskowana)
16.09.2006, Siedlce, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Linaria repens (lnica kreskowana)
cechy diagnostyczne w kluczu:Linaria (lnica)kl 5430

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1825r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych