atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Misopates orontium (L.) Raf.

wyżlin polny
Antirrhinum orontinum L.
Misopates orontium (wyżlin polny)
11.09.2010, Wzniesienia Żarskie; copyright © by Piotr Kobierski
Misopates orontium (wyżlin polny)
Misopates orontium (wyżlin polny)
Misopates orontium (wyżlin polny)
Misopates orontium (wyżlin polny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka północna [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100911.2.pkob - Misopates orontium (wyżlin polny); Wzniesienia Żarskie
100911-2
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie/ #13
znalezisko 00010000.10.pkob - Misopates orontium (wyżlin polny); Wzniesienia Żarskie
10
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie/ #1