efemerofit [24][234]

Rapistrum rugosum (L.) All.

świrzepa pomarszczona
Rapistrum rugosum (świrzepa pomarszczona)
08.2011, OB Kopenhaga; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Rapistrum rugosum (świrzepa pomarszczona)
07.2013, OB Berlin; copyright © by Paweł Kalinowski

cechy charakterystyczne

Rapistrum rugosum (świrzepa pomarszczona)
Rośliny roczne, rzadko dwuletnie, (10)20-80(100)cm wysokości. Łodyga pojedyncza lub w nasadzie ±rozgałęziona; włoski w dole łodygi co najwyżej 1(1.2)mm długości.

Dolne liście lirowate, pierzastowrębne do pierzastoklapowanych; ząbki wszystkich liści bez chrząstkowatych ostrzy.

Kwiaty jasnożółte. Szypułki kwiatów krótsze od działek, rzadko im równe.

space

występowanie

Gatunek bardzo rzadko zawlekany na teren Polski. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego, Europy południowo-wchodniej, Azji południowo-zachodniej i centralnej; rozprzestrzeniony chwast terenów ruderalnych w innych częściach świata.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja środkowa [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych