Korona kulista, ±promienista, rurka korony krótsza niż szersza.

Rośliny o pędach pokładających się i wznoszących się.

Kwiaty w szczytowych luźnych gronach lub kłosach, wyrastają z kątów przysadek wyglądających tak jak liście, przez co kwiatostan nie jest wyróżniony na pędzie.

objaśnienie skrótów
Veronica hederifolia (przetacznik bluszczykowy (s.str.))
Veronica hederifolia (przetacznik bluszczykowy (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki kuliste, niespłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zarośla, widne lasy, zaniedbane trawniki, pobocza, tereny ruderalne, chwast upraw i ogrodowy.
torebki spłaszczone, sercowate
(z) *torebki kuliste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki spłaszczone, sercowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
szypułki kwiatów i owoców długie
(z) *szypułki kwiatów i owoców krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 8-15 mm szerokości. Szyjka słupka 2-4 mm długości, skośnie lub esowato wygięta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
szypułki bardzo długie
(z) *szypułki krótsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wcięcie torebki pod kątem ostrym. Dojrzała torebka nie jest wyraźnie siatkowato żyłkowana. Nasiona spłaszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica filiformis Sm. (przetacznik nitkowaty)
wystepowanie - Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Rozmnaża się głownie wegetatywnie; najczęściej na strzyżonych trawnikach, w parkach, na przydrożach. Wchodzi także do wilgotnych łąk, olszyn, przy rzekach. Preferuje gleby żyzne, zasobne w humus, wilgotne; miejsca półcieniste lub zacienione.
szypułki krótsze
(z) *szypułki bardzo długie
Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica persica (przetacznik perski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wcięcie torebki pod kątem tępym. Dojrzała torebka jest wyraźnie siatkowato unerwiona. Nasiona wydęte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica persica Poir. (przetacznik perski)
wystepowanie - Veronica persica (przetacznik perski)
syn. Veronica tournefortii C.C. Gmel. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Pospolity; gatunek o bardzo szerokim spektrum ekologicznym. Częsty chwast w uprawach zbożowych, okopowych, w ogrodach. Najczęstszy na stanowiskach ruderalnych, ugorach, poboczach dróg, rzadko na łąkach. Na stanowiskach wilgotnych i okresowo wysychających, żyznych, raczej cięższych glebach.
szypułki kwiatów i owoców krótkie
(z) *szypułki kwiatów i owoców długie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 5-6 (7) mm szerokości. Szyjka słupka do 1.5 (1.8) mm długości, prosta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
torebka wyłącznie z włoskami gruczołowatymi
(z) *torebka z włoskami gruczołowatymi i krótszymi zwykłymi
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona biała lub blado zaróżowiona lub blado niebieskawa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica agrestis L. (przetacznik rolny)
wystepowanie - Veronica agrestis (przetacznik rolny)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Chwast w uprawach okopowych i zbożowych, w ogrodach. Rzadko na terenach trawiastych i o niepełnym pokryciu roślinnością. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, lekkie, bogate w próchnicę i azot, słabo kwaśne; nie rośnie na glebach wapiennych.
torebka z włoskami gruczołowatymi i krótszymi zwykłymi
(z) *torebka wyłącznie z włoskami gruczołowatymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki korona (wszystkie lub trzy) niebieskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
działki jajowate, szpiczaste
(z) *działki lancetowate, tępe
Veronica polita (przetacznik lśniący)
Veronica polita (przetacznik lśniący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dojrzałe torebki bez wyraźnego żyłkowania. Szyjka słupka przewyższa wcięcie torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica polita Fr. (przetacznik lśniący)
wystepowanie - Veronica polita (przetacznik lśniący)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Częsty chwast upraw okopowych i ogrodowy. Występuje też na ugorach, terenach ruderalnych, przydrożach, w miejscach bez pełnego pokrycia roślinnością. Preferuje gleby gliniaste, żyzne, bogate w wapń, suche i umiarkowanie wilgotne. Ciepłolubny.
działki lancetowate, tępe
(z) *działki jajowate, szpiczaste
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dojrzałe torebki z wyraźnym żyłkowaniem. Szyjka słupka nie przewyższa wcięcie torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Veronica opaca FR. (przetacznik ćmy)
wystepowanie - Veronica opaca (przetacznik ćmy)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Dość częsty chwast upraw okopowych i ogrodowy; nie wchodzi na tereny ruderalne i temu podobne. Współcześnie zanikający. Preferuje gleby lekkie, piaszczyste, żyzne, kwaśne lub o obojętnym odczynie.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

Veronica - odróżnianie gatunków o nie wyróżniającym się kwiatostanie

skorowidz tabel Veronica persica (przetacznik perski)
Veronica tournefortii C.C. Gmel. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast[234]
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU)[234] · Czerwonej Lista 2016[311] — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN)[234] · Czerwonej Lista 2016[311] — NT – bliski zagrożenia
Veronica polita (przetacznik lśniący)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU)[234] · Czerwonej Lista 2016[311] — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia
torebki
Veronica persica (przetacznik perski)
Wcięcie torebki pod kątem tępym. Dojrzała torebka jest wyraźnie siatkowato unerwiona.
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
Torebki bocznie nieznacznie spłaszczone, wyraźnie tępo kanciaste, wcięcie wąskie, ostrokątne; boki wyraźnie żyłkowane, niemal wyłącznie z dłuższymi włoskami gruczołowatymi. Szyjka słupka na torebce prosta, nie przewyższa wcięcia, do 1(1.2) mm długości.
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
Torebka 3-4 mm długości i 5-6 mm szerokości, pękata, nieznacznie bocznie spłaszczona, z tępą krawędzią, z sercowatym wcięciem, boki zwykle z wyraźnym siatkowatym żyłkowaniem; gęsto pokryta krótkimi odstającymi włoskami i z mniejszą lub większą liczbą wyraźnie dłuższych włosków gruczołowatych. Szyjka słupka na torebce 0.7-1.3 mm długości, prosta, zwykle nieco krótsza lub równa wcięciu torebki.
Veronica polita (przetacznik lśniący)
Torebki pękate, niewyraźnie bocznie spłaszczone, zaokrąglone bez krawędzi, bez wyraźnego żyłkowanie bocznych powierzchni; z gęstymi krótkimi włoskami (do 0.2 mm długości) i wyraźnie dłuższymi włoskami gruczołowatymi; wcięcie sercowate. Szyjka słupka przewyższa wcięcie torebki; 1-1.5 mm długości.
działki kielicha
Veronica persica (przetacznik perski)
młode owoce
Działki wąsko jajowate do jajowato lancetowatych, 5-7 mm długości; na owocu rozstawione pod kątem wybitnie rozwartym, niemal półpełnym, prawie nagie, brzegiem krótko orzęsione krótkimi łukowatymi włoskami skierowanymi do przodu.
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
Działki lancetowate, 4-7 mm długości, na szczycie tępo szpiczaste, z zewnątrz z włoskami prostymi i gruczołowatymi jednakowej długości, brzegiem krótko owłosione, na owocu wyłysiałe; nasady nie zachodzą na siebie; przewyższają dojrzałą torebkę.
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
Działki kielicha podługowato lancetowate do lancetowatych, 3-3.5 mm długości i 1.5-2.5 mm szerokości, w nasadzie nie zachodzące na siebie, brzegiem i na boku krótko owłosione lub wyłysiałe, w nasadzie z długimi (do 1.5 mm) kędzierzawymi włoskami, czasem z pojedynczymi włoskami gruczołowatymi. Nie przewyższają dojrzałej torebki.
Veronica polita (przetacznik lśniący)
3D
Działki wąsko jajowate do jajowatych, 3.5-4 mm długości, szpiczaste, zewnątrz i na krawędzi bardzo krótko owłosione włoskami skierowanymi do przodu; na owocu zachodzą na siebie brzegami, łysieją, zwykle nie wyższe od torebki.
szypułki kwiatów i owoców
Veronica persica (przetacznik perski)
XL
pokrój
Szypułki kwiatów 1.2-2× dłuższe od przysadek, niewiele wydłużają się podczas owocowania, wtedy 1.5-2.5× dłuższe od przysadek; ukośnie odchodzące od pędu i pod owocem przegięte w dół; gęsto owłosione krótkimi łukowatymi włoskami skierowanymi do przodu.
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
Szypułki kwiatów zwykle krótsze od przysadek, ok. 1/2 ich długości; podczas owocowania łukowato w dół wygięte ze zwieszoną torebką; rzadko owłosione krótkimi włoskami, z rozproszonymi dłuższymi włoskami, zwykle gruczołowatymi.
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
XL
Szypułki kwiatów 0.5-1.1× dłuższe od przysadek (zwykle krótsze od nich), w czasie owocowania zwieszone, z włoskami łukowato skierowanymi do przodu.
Veronica polita (przetacznik lśniący)
Szypułki kwiatów 0.4-1.2× dłuższe od przysadek (zwykle od nich krótsze); w czasie owocowania nie wydłużają się, zwieszone; dość gęsto owłosione krótkimi włoskami łukowato skierowanymi do przodu.
liście i przysadki
Veronica persica (przetacznik perski)
Liście dość duże, blaszka (6)8-18(25) mm długości i (5)8-15(20) mm szerokości; ciemnozielone.
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
Liście o blaszce podługowato jajowatej do eliptycznej, wyraźnie dłuższej niż szerszej, 7-18 mm długości i 4-10 mm szerokości; żółtozielone.
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
XL
Liście krótkoogonkowe; blaszka szerokojajowata do prawie okrągłej; matowe ciemnozielone, obustronne owłosione (silniej spodem) miękkimi włoskami; ogonek 2-5 mm długości, zwykle z długimi kędzierzawymi włoskami.
Veronica polita (przetacznik lśniący)
Liście drobne, krótkoogonkowe (2-5 mm); blaszka jajowata do tępo trójkątnej, 7-15 mm długości, brzegiem słabo (ale wyraźnie) podwinięta, grubo piłkowana do zatokowato wcinanej z 5-9 ząbkami; górna strona ciemnozielona, wyłysiała; spodem jaśniej zielona, z rozproszonymi włoskami.
występowanie / inne
Veronica persica (przetacznik perski)
wystepowanie - Veronica persica (przetacznik perski)
Łodyga stosunkowo gruba, ponad 1 mm średnicy.
Pospolity gatunek o bardzo szerokim spektrum ekologicznym. Częsty chwast w uprawach zbożowych, okopowych, w ogrodach. Najczęstszy na stanowiskach ruderalnych, ugorach, poboczach dróg, rzadko na łąkach. Na stanowiskach wilgotnych i okresowo wysychających, żyznych, raczej cięższych glebach.
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
wystepowanie - Veronica agrestis (przetacznik rolny)
Chwast w uprawach okopowych i zbożowych, w ogrodach. Rzadko na terenach trawiastych i o niepełnym pokryciu roślinnością. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, lekkie, bogate w próchnicę i azot, słabo kwaśne; nie rośnie na glebach wapiennych.
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
XL
wystepowanie - Veronica opaca (przetacznik ćmy)
Dość częsty chwast upraw okopowych i ogrodowy; nie wchodzi na tereny ruderalne i temu podobne. Współcześnie zanikający. Preferuje gleby lekkie, piaszczyste, żyzne, kwaśne lub o obojętnym odczynie.
Veronica polita (przetacznik lśniący)
XL
wystepowanie - Veronica polita (przetacznik lśniący)
Częsty chwast upraw okopowych i ogrodowy. Występuje też na ugorach, terenach ruderalnych, przydrożach, w miejscach bez pełnego pokrycia roślinnością. Preferuje gleby gliniaste, żyzne, bogate w wapń, suche i umiarkowanie wilgotne.
Veronica hederifolia agg. (przetacznik bluszczykowy (agg.))
XL
Veronica hederifolia agg.
wystepowanie - Veronica hederifolia agg. (przetacznik bluszczykowy (agg.))
Veronica hederifolia (przetacznik bluszczykowy (s.str.))
uszkowata nasada działek kielicha
Roślina kwitnące na przedwiośniu (marzec-maj), jednoroczne.

space

Działki kielicha brzegiem orzęsione, z uszkowatą nasadą.

space

Zarośla, widne lasy, zaniedbane trawniki, pobocza, tereny ruderalne, chwast upraw i ogrodowy.

Veronica filiformis Sm.
przetacznik nitkowaty

antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, zadomowiony, inwazyjny[234]
Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Veronica filiformis
wystepowanie - Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Bylina o jasnozielonej barwie. Łodygi cienkie, 0.5-0.7 mm średnicy; gęsto owłosione krótkimi, w tył hakowato zagiętymi lub odstającymi włoskami; poza tym w górze pędu jest sporo równie długich włosków gruczołowatych.

space

Działki kielicha podługowato eliptyczne, tępe, 3-5 mm długości; zewnątrz, zwłaszcza w dole, i na brzegu gruczołowato owłosione.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji