atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Achillea setacea Waldst. et Kit.

krwawnik szczecinkolistny
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
10.06.2015, Góry Pieprzowe; copyright © by Jerzy Kruk XL
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)

występowanie

Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Suche murawy na Dolnym Śląsku i południowym-wschodzie Polski.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090614.2.jkr - Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny); Góry Pieprzowe k/ Sandomierza
090614-2
leg. Jerzy Kruk
/Góry Pieprzowe k/ Sandomierza/ #10
znalezisko 20150610.1.jkr - Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny); Góry Pieprzowe
150610-1
leg. Jerzy Kruk
/Góry Pieprzowe/ #3