atlas-roslin.pl

Cl. Polypodiopsida

paprocie
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
objaśnienie skrótów
cechy diagnostyczne w kluczu:Pteridophyta (paprotniki)kl 2805
  
↓nierośliny pływające, niezakorzenione
  
    
↓nieliście naprzeciwległe w dwóch rzędach
Salvinia natans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Salvinia natans (L.) All. (salwinia pływająca)
wystepowanie
syn. Salvinia natans All. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Nieczęsta. Stojące wody, stawy, starorzecza.
    
    
↑nie ulistnienie skrętoległe, liście zachodzą na siebie
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
  
↑nie rośliny zakorzenione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nieliście językowate (Aspleniaceae)
Phyllitis scolopendrium
Phyllitis scolopendrium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kupki na ich spodzie ustawione w liniach jak nerwy boczne pierwszego rzędu.
Asplenium scolopendrium L. (języcznik zwyczajny)
wystepowanie
syn. Phyllitis scolopendrium (L.) Newman · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Skały, zbocza, w miejscach zacienionych i o wysokiej wilgotności powietrza. Preferuje podłoże wapienne, bogate w próchnicę.
    
    
↑nie ↓nieliście nitkowate lub w formie 4-listnej koniczyny (Marsileaceae)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga cienka, pełzająca w strefie brzegowej zbiorników wodnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieliście nitkowate
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.
      
      
↑nie liście przypominają 4-listną koniczynę
Marsilea quadrifolia
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Marsilea quadrifolia L. (marsylia czterolistna)
wystepowanie
syn. Marsilia quadrifolia L. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Występuje w mulistej strefie brzegowej zbiorników wodnych.
      
    
↑nie liście inne
    
      
↓nieodmienne liście płodne i sterylne
      
        
↓niezarodnie w górnej, przekształconej części liścia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny mniejsze, do ok. 60 cm wysokości — nasięźrzałowate (Ophioglossaceae);
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓niezarodnie na długoszypułowym “kłosie”
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
          
↑nie zarodnie w długoszypułowej “wiesze”
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓niez jednym liściem
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
XL
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny niewielkie, do kilkudziesięciu cm wysokości.
            
            
↑nie kilka liści
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście płonne cienkie, z podłużnymi odcinkami. Liście płodne z górnymi odcinkami pokrytymi brunatnymi zarodniami.
Osmunda regalis L. (długosz królewski)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Olszyny, bagniste i mokre łąki, torfowiska, rzadko w lasach w wilgotnych miejscach; na glebach ubogich, kwaśnych.
            
        
↑nie zarodnie w kupkach na spodniej stronie liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Poszczególne liście nie są podzielone na różniącą się część płodną i płonną. Natomiast są różniące się pomiędzy sobą, osobne zielone liście płonne i odmienne liście płodne, wyraźnie inne od płonnych.
        
          
↓nieliście płodne poniżej płonnych (Onocleaceae)
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
  Uprawiana ozdobna.
          
          
↑nie liście płodne powyżej płonnych
          
            
↓nieliście pojedynczo pierzaste (Blechnaceae)
Blechnum spicant
Blechnum spicant
Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście płonne rozpostarte po ziemi, zimotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Blechnum spicant (L.) Roth (podrzeń żebrowiec)
wystepowanie
syn. Blechnum spicant (L.) With. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Lasy, głównie górskie, świerkowe, także w olszynach, skałach, zboczach. W silnym zacienieniu, na glebach ubogich, torfach, silnie kwaśnych, nie znosi zasadowych; na stanowiskach o dużej wilgotności powietrza.
            
            
↑nie liście 2-4× pierzaste lub tak podzielone
            
              
↓nieokazałe rośliny
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wzniesiona różyczka z liście płonnych tworzy wąski lejek wokół liści płodnych, podwójnie pierzaste, miękkie, niezimujące. Liście płodne w środku lejka sztywne, zimujące.
  Wilgotne lasy, olszyny, zarośla. Na wilgotnych glebach w dolinach rzek, zasobnych w próchnicę, ubogich w wapń. Także uprawiana bylina ozdobna, czasem zdziczała w parkach.
              
              
↑nie drobne rośliny
Cryptogramma crispa
Cryptogramma crispa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści płonnych w zarysie szerokojajowate do trójkątnych, krótsza od ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Sudety Zachodnie, w wyższych partiach gór.. Na rumoszu skalnym, piargach, skałach; na podłożu kwaśnym.
              
      
↑nie liście płodne i płonne takie same lub bardzo podobne
      
        
↓nieliście pojedynczo pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zimozielone.
        
          
↓nieliście oddalone, wyrastają w dwóch rzędach z wydłużonego kłącza (Polypodiaceae)
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki liści podługowate, spodem nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.
          
          
↑nie liście w różyczce, wyrastają z silnie skróconego pędu
          
            
↓niekupki okrągłe (Aspidiaceae)
Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
            
↑nie kupki ±podługowate
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
spodnia strona liścia z zarodniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście często zimozielone.
  Skały, mury itp. siedliska.
            
        
↑nie liście 2-3× pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· jeśli pojedynczo pierzaste to przynajmniej dolne listki pierzastodzielne.
        
          
↓nieliście bardzo duże, trojkątne, kupki zakryte przez podwinięty brzeg liścia
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kupki zarodni leżą na brzegu blaszki i są całkowicie przykryte jej podwiniętym brzegiem przypominającym zawijkę.
  Lasy, zarośla, zręby, murawy; na kwaśnych i silnie kwaśnych glebach, często piaszczystych, suchych.
          
          
↑nie liście mniejsze (jeśli duże to nie trójkątne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kupki leżą na spodzie liścia i nie są zakryte przez jego brzeg; ten zwykle nie jest podwinięty.
          
            
↓niekupki silnie wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
              
↓nieliście wąskie
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
Asplenium ruta-muraria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kupki i zawijki równowąskie do podługowatych.
  Skały (rzadko strome zbocza), mury.
              
              
↑nie liście szerokie
Phyteuma orbiculare
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście szerokie (zwykle ponad 15cm) i duże (30) 50-150 cm, przy tym delikatne, 2x pierzaste o odcinkach pierzastowrębnych do pierzastodzielnych.
              
            
↑nie kupki okrągłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
              
↓niezawijka porozcinana na rzęski
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia alpina (rozrzutka alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście z kolankiem na ogonku; ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
              
              
↑nie zawijka nieporozcinana lub jej brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe bez kolanka.
              
                
↓niezawijka jajowatolancetowata do jajowatej
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
                
                
↑nie ↓niezawijka tarczowata
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
XL
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki liściowe ostatniego rzędu w nasadzie niesymetryczne, z silnie rozwiniętym zębem nasadowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                
                
↑nie zawijka nerkowata, przyrośnięta w nasadzie lub bez zawijki
                
                  
↓niezawijka trwała
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki liści często kolczasto ząbkowane; ogonki liściowe w nasadzie z 4-8 wiązkami przewodzącymi.
                  
                  
↑nie zawijki brak lub wcześnie odpada
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki liściowe bez kolczastych ząbków; ogonki liściowe z dwoma wiązkami przewodzącymi.
                  
                    
↓nieliście przynajmniej częściowo 2× pierzaste
Gymnocarpium robertianum (cienistka Roberta)
Gymnocarpium robertianum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                    
                    
↑nie liście pojedynczo pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                    
włosocień delikatny (Trichomanes speciosum)
Trichomanes speciosum
wystepowanie
o mapie
Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności.

Do Europy północnej i centralnej, w tym do południowej Polski, sięgają jedynie gametofity (zdolne do samodzielnego rozmnażania bezpłciowego i propagacji przez specjalne wytwory splątka - gammae, tworzone w gamiferach). Mają wygląd dość cienkiej warstwy zielonej waty.

Gametofity rosną w głębokich, szczelinach skalnych, o stosunkowo dużej wilgotności (ale nie mokrych) i wyrównanej w ciągu roku temperaturze; w miejscach o bardzo małym natężeniu światła - gdzie inne organizmy zielone, poza nielicznymi gatunkami mchów, nie są już w stanie prowadzić fotosyntezy.

Gatunek należy do rodziny: rozpłochowate (Hymenophyllaceae).Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności.

space

Gametofity rosną w głębokich, szczelinach skalnych, o stosunkowo dużej wilgotności (ale nie mokrych) i wyrównanej w ciągu roku temperaturze; w miejscach o bardzo małym natężeniu światła - gdzie inne organizmy zielone, poza nielicznymi gatunkami mchów, nie są już w stanie prowadzić fotosyntezy.

space