atlas-roslin.pl
efemerofit [24][234]

Erodium malacoides (L.) L'Hér. [🔉 *o·i·des]

iglica malwowata
Erodium Erodium Erodium ErodiumErodiumiglica pospolita (Erodium cicutarium)iglica zmienna (Erodium ×variabile)
Erodium malacoides (iglica malwowata)
26.04.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek
Erodium malacoides (iglica malwowata)
Erodium malacoides (iglica malwowata)
Erodium malacoides (iglica malwowata)
Erodium malacoides (iglica malwowata)
Erodium malacoides (iglica malwowata)
Erodium malacoides (iglica malwowata)
młoda roślina; 08.04.2020
Erodium malacoides (iglica malwowata)
siewka; 06.04.2020
Erodium malacoides (iglica malwowata)

występowanie

Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200426.6.konrad_kaczmarek - Erodium malacoides (iglica malwowata); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200426-6
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #6