takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.136)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

widlicz cyprysowy widłak cyprysowy
Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm. · Lycopodium chamaecyparissus A.Braun ex Mutel · Lycopodium tristachyum Pursh
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
30.05.2009, ok. Osieka, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)

cechy charakterystyczne

Główne pędy przekształcone w podziemne rozłogi na głębokości 2-15cm. Gałązki nadziemne bogato rozgałęzione, tworzą gęste krzaczki. Gałązki płonne 1.5-1.8mm szerokości; góra strona ciemno szarozielona, spodnia wyraźnie sino owoszczona. Kłosy z zarodniami po 2-7, na rzadko ulistnionych stopkach 1.4-3cm długości.

space

Zarodnikuje w okresie od lipca do września.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.136 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Wrzosowiska, jasne lasy sosnowe, na kwaśnych glebach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.