atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.136)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]

widlicz cyprysowy, widłak cyprysowy
Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm. · Lycopodium chamaecyparissus A.Braun ex Mutel · Lycopodium tristachyum Pursh
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
30.05.2009, ok. Osieka, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Diphasiastrum (widlicz)kl 2889
Główne pędy przekształcone w podziemne rozłogi na głębokości 2 – 15 cm. Gałązki nadziemne bogato rozgałęzione, tworzą gęste krzaczki. Gałązki płonne 1.5 – 1.8 mm szerokości; góra strona ciemno szarozielona, spodnia wyraźnie sino owoszczona. Kłosy z zarodniami po 2 – 7, na rzadko ulistnionych stopkach 1.4 – 3 cm długości.

space

Zarodnikuje w okresie od lipca do września.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.136 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Wrzosowiska, jasne lasy sosnowe, na kwaśnych glebach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm., Lycopodium chamaecyparissus A.Braun ex Mutel, Lycopodium tristachyum Pursh(pl) widlicz cyprysowy · widłak cyprysowy
(lat.) -aster, -astra, -astrum suff.
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)

mieszaniec Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

wystepowanie
Diphasiastrum ×oellgaardii · widlicz Øllgaarda
widłak Øllgaarda
Diphasiastrum alpinum × tristachyum · Lycopodium ×oellgaardii
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Diphasiastrum alpinum · widlicz alpejski
widłak alpejski
Diphasium alpinum · Lycopodium alpinum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.135); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)