atlas-roslin.pl

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]

widlicz cyprysowy, widłak cyprysowy
Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm. [🔉 di·fa·si·um *] · Lycopodium chamaecyparissus A.Braun ex Mutel [🔉 ly·ko·po·di·um *] · Lycopodium tristachyum Pursh [🔉 ly·ko·po·di·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
widoczne owoszczenie dolnej strony łodygi
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
górna strona
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Diphasiastrum (widlicz)kl 2889
Główne pędy przekształcone w podziemne rozłogi na głębokości 2-15cm. Gałązki nadziemne bogato rozgałęzione, tworzą gęste krzaczki. Gałązki płonne 1.5-1.8mm szerokości; góra strona ciemno szarozielona, spodnia wyraźnie sino owoszczona. Kłosy z zarodniami po 2-7, na rzadko ulistnionych stopkach 1.4-3cm długości.

space

Zarodnikuje w okresie od lipca do września.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.136 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
XL
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
XL
siedlisko - zarastający pas ppoż i rzadki 70 letni las na borze świeżym
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Wrzosowiska, jasne lasy sosnowe, na kwaśnych glebach.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1413, lp.400[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#7
pkob.090530-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Osieka, woj. lubuskie/
#6
arys.221021-1
leg. Karolina Kaźmierczak
/woj. warmińsko-mazurski, pow. Szczytno, Świętajno, 2,8 km na NE od wsi Kobiel/
#6
arys.230727-1
leg. Andrzej Ryś
/woj. warmińsko-mazurskie; pow Pisz, gm. Pisz; 3 km na W od wsi Wiartel/

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm. [🔉 di·fa·si·um *] · Lycopodium chamaecyparissus A.Braun ex Mutel [🔉 ly·ko·po·di·um *] · Lycopodium tristachyum Pursh [🔉 ly·ko·po·di·um *](pl) widlicz cyprysowy · widłak cyprysowy
lycopodium (lat. z gr., subst.) — "wilcza łapka", nazwa w grece jest nadana przez Tabernaemontanus, który przetłumaczył niemiecką nazwę Wolfklauen; jest złożeniem greckich lykos (wilk) i podion (łapka, zdrobnienie od pus, podos (łapa)); nazwa oddaje podobieństwo ulistnionych pędów do tejże
-aster, -astra, -astrum (lat., suff.) — -aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji