atlas-roslin.pl

Potamogeton alpinus Balb. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica alpejska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
19.07.2010, Kotlina Zasiecka; copyright © by Piotr Kobierski
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
XL
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6011

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081012.1.js - Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
081012-1
leg. Jacek Soboń #4
znalezisko 20170822.2.arys - Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska); P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Kołoin, 0,8 km na SE od miejscowości Kolowinek (Dębie) w gm Piecki
170822-2
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Kołoin, 0,8 km na SE od miejscowości Kolowinek (Dębie) w gm Piecki/ #5

ten gatunek tworzy mieszańce z: