atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Lamiales » Fam. Lamiaceae » subFam. Lamioideae » Lamium »

Galeobdolon [🔉 ga·le·ob·do·lon]

gajowiec
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lamium Lamium Lamium LamiumLamiumjasnota wielkokwiatowa (Lamium orvala)Lamium bifidum
Od podobnego rodzaju jasnota (Lamium) odróżnia się żółtymi kwiatami z dobrze wykształconymi bocznymi łatkami wargi dolnej.

W czekliście [24] jest podany jeden gatunek G. luteum z dwoma podgatunkami: typowym i montanum. Tutaj podaję w nowszym ujęciu, w rozbiciu na osobne gatunki.

cechy diagnostyczne w kluczu:Lamiaceae (jasnotowate)kl 1671
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lamiaceae (jasnotowate)]
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
jasnota gajowiec
Lamiastrum galeobdolon
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Galeobdolon montanum (gajowiec żółty górski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Galeobdolon argentatum
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
łodyga
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Łodyga w obrębie kwiatostanu gładka; wszystkie pędy przynajmniej u nasady przylegająco owłosione czterema rzędami na kantach, włoski skierowane w dół pędu; 15-35 cm wysokości.
Łodyga w obrębie kwiatostanu gładka; wszystkie pędy przynajmniej u nasady ±równomiernie, na całym obwodzie odstająco owłosione, rzadziej nagie; 25-50(65) cm wysokości.
Łodyga pędów kwiatostanowych w górze ma poprzeczne zmarszczki-zgrubienia.
liście
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Liście bez srebrzystych plam lub te na niektórych liściach i mniejsze, porozrywane. Podsadki 1.5-3.5(4) cm długości, 1-1.7×dłuższe niż szersze, szerokojajowate do podługowato jajowatych; brzegiem ±regularnie karbowane lub podwójnie karbowano-piłkowane.
Galeobdolon montanum (gajowiec żółty górski)
XL
Liście bez srebrzystych plam lub te na niektórych liściach i mniejsze, porozrywane. Podsadki 4-10(12) cm długości, 2-3.5×dłuższe niż szersze, górne lancetowate do wąsko podługowato lancetowatych; brzegiem nieregularnie, grubo piłkowano-ząbkowane, zęby bardzo od siebie oddalone.
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Wszystkie liście z dużymi białawymi plamami — symetrycznymi względnie nerwu głównego i pokrywającymi 1/2-3/4 powierzchni blaszki.
kwiaty
Korona 17-23 mm długości; górna warga podługowato eliptyczna, umiarkowanie wypukła, 6-8 mm szerokości, rzęski z przodu 0.7-1.3(1.6) mm długości. Pozornych okółków 2-4(5), (3)4-8 kwiatowych.
Korona 17-23 mm długości; górna warga podługowato eliptyczna, umiarkowanie wypukła, 6-8 mm szerokości, rzęski z przodu 0.7-1.3(1.6) mm długości. Pozornych okółków (3)4-8(10), (5)8-12(18) kwiatowych.
Korona 20-26(30) mm długości; górna warga szeroko eliptyczna, silnie wypukła, 8-10(11) mm szerokości, rzęski z przodu 1.2-1.5(2.3) mm długości.
kielich, rozłupki
Kielich podczas owocowania 8-12 mm długości; dojrzałe rozłupki 2.6-4.2 mm długości.
Kielich podczas owocowania 8-12 mm długości; dojrzałe rozłupki 2.6-4.2 mm długości.
Kielich w czasie owocowania 12-15 mm długości. Dojrzałe niełupki 4.2-5.3 mm długości.
występowanie
Głównie w lasach liściastych grądowych i zbliżonych siedliskach.
Preferuje miejsca cieniste i wilgotne. Gatunek o szerokim spektrum ekologicznym, spotykany od lasów łęgowych po górskie łąki.
Uprawiana bylina ozdobna, okrywowa w miejscach cienistych. Może dziczeć.