atlas-roslin.pl

Nigella arvensis L. [🔉 * ar·wen·sis]

czarnuszka polna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Nigella Nigella Nigella NigellaNigellaczarnuszka damasceńska (Nigella damascena)czarnuszka siewna (Nigella sativa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Nigella (czarnuszka)kl 7037
Roślina jednoroczna, (3) 10-30 (50) cm wysokości, naga lub wyłysiała.

Pod kwiatem bez liści okrywy. Zewnętrzne listki okwiatu (działki) odwrotniesercowate, o szpiczastym wierzchołku, z długim paznokciem, jedynie w nasadzie z zielonymi żyłkami.

Pylniki zakończone szpiczastym wyrostkiem ich łącznika.

Mieszki nagie lub nieznacznie brodawkowane, zrosłe ze sobą w 1/3-1/2. Nasiona trójkanciaste, czarne, drobno brodawkowane. Roślina jednoroczna, (3) 10-30 (50) cm wysokości, naga lub wyłysiała.

space

Pylniki zakończone szpiczastym wyrostkiem ich łącznika.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Nigella arvensis (czarnuszka polna)
Chwast zbóż, pola uprawne, ogrody, miedze, ugory, na glebach bogatych w wapń.Chwast zbóż, pola uprawne, ogrody, miedze, ugory, na glebach bogatych w wapń.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.23.bsw - Nigella arvensis (czarnuszka polna)
23
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska #9
znalezisko 20120703.2.jkr - Nigella arvensis (czarnuszka polna); Milechowska Góra
120703-2
leg. Jerzy Kruk
/Milechowska Góra/ #3