takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pulmonaria ×notha A. Kern

Pulmonaria angustifolia × obscura