atlas-roslin.pl
klucz główny » system » Tracheophyta » Euphyllophyta » Spermatophyta » Magnoliophyta » klad 11757 » core angiosperms » klad 11759 » klad 11760 » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » klad 769 » Asteridae » klad 3514 » euasterids » campanulids » klad 11918 » Asterales » klad 11920 » klad 11921 » Asteraceae » Asteroideae »

Asteroideae - z języczkowatymi, z plewinkami

Asteroideae Asteroideae Asteroideae AsteroideaeAsteroideae🔑Asteroideae - z kwiatami języczkowatymi, bez plewinekstokrotka leśna (Bellis sylvestris)
  
↓niebrzeżne kwiaty języczkowe płodne, żeńskie, z dwudzielnym znamieniem słupka
  
    
↓niepappus dobrze wykształcony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓niekwiaty języczkowate białe
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
koszyczek kwiatowy po usunięciu owoców, z dobrze widocznymi plewinkami
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
      
      
↑nie kwiaty języczkowate żółte
      
        
↓nieliście naprzeciwległe
Heliopsis scabra (skwarota szorstka)
Heliopsis scabra Dunal (skwarota szorstka)
heliopsis słoneczny, heliopsis szorstki, słoneczniczek szorstki · (potocznie: "słoneczniczek zwyczajny") · syn. Heliopsis helianthoides (L.) Sweet var. scabra (Dunal) Fern. · Takson uprawiany.[491]
        
        
↑nie ulistnienie skrętoległe
        
          
↓nieliście łodygowe lancetowate
Buphthalmum salicifolium (kołotocznik wierzbolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki kwiatów języczkowatych graniasto oskrzydlone.
Buphthalmum salicifolium L. (kołotocznik wierzbolistny)
(potocznie: "kołotocznik") · Takson uprawiany.[491]
  Uprawiana bylina ozdobna.
          
          
↑nie liście lodygowe jajowate, sercowate
Telekia speciosa (smotrawa okazała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki nieoskrzydlone, obłe.
          
    
↑nie pappus nie wykształcony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nielistki okrywy liściaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ulistnienie naprzeciwległe lub w okółkach.
      
        
↓nieokrywa wielorzędowa
Silphium perfoliatum (różnik przerosłolistny)
Silphium perfoliatum (różnik przerosłolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście naprzeciwległe lub w okółkach, zrośniętymi nasadami obejmują łodygę; dolne bardzo duże, do 30 cm długości.
Silphium perfoliatum L. (różnik przerosłolistny)
rożnik przerośnięty, sylfium przerosłe, żółwia · Takson uprawiany.[491]
        
        
↑nie okrywa 1-3-rzędowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przynajmniej dolne liście łodygowe naprzeciwległe ale nie zrośnięte nasadami.
        
          
↓nieliście 1-3× pierzasto podzielone
Dahlia hybrida (dalia zmienna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dahlia hybrida hort. (dalia zmienna)
dalia ogrodowa, georginia zmienna · (potocznie: "dalia karłowa", "dalia kołnierzykowa") · syn. Dahlia ×cultorum Thorsrud et Reisaeter · Dahlia ×hortensis hort. non Desf. · Dahlia pinnata Cav. · Dahlia variabilis hort. non Desf. · Takson uprawiany.[491]
          
          
↑nie liście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓niebrzeżnych kwiatów języczkowatych 8
Guizotia abyssinica (olejarka abisyńska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina w górze gruczołowato owłosiona.
            
            
↑nie brzeżnych kwiatów języczkowatych 8-15
Heliopsis scabra (skwarota szorstka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Heliopsis scabra Dunal (skwarota szorstka)
heliopsis słoneczny, heliopsis szorstki, słoneczniczek szorstki · (potocznie: "słoneczniczek zwyczajny") · syn. Heliopsis helianthoides (L.) Sweet var. scabra (Dunal) Fern. · Takson uprawiany.[491]
            
      
↑nie listki okrywy drobne, ±niezielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ulistnienie skrętoległe lub naprzeciwległe.
      
        
↓nieprzynajmniej dolne liście naprzeciwległe, niepodzielone
Zinnia elegans (cynia wytworna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie liście skrętoległe, przeważnie pierzasto podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓niejęzyczki jajowate do okrągławych
Achillea ptarmica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki drobne w gęstych podbaldachowatych kwiatostanach.
          
          
↑nie języczki podługowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki większe; zwykle pojedyncze.
          
            
↓nienasada kwiatów rurkowych powiększona
Anthemis nobilis (rumian rzymski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Anthemis nobilis L. (rumian rzymski)
rumian szlachetny · syn. Chamaemelum nobile (L.) All. · Takson uprawiany.[491]
            
            
↑nie nasada kwiatów rurkowych niepowiększona
            
              
↓nieniełupki nieoskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
              
↑nie niełupki szeroko oskrzydlone
              
  
↑nie brzeżne kwiaty języczkowe bezpłciowe, płonne
  
    
↓nielistki okrywy w 2 (3) rzędach
    
      
↓nieniełupki bez dzióbka i szczecinek
Coreopsis grandiflora (nachyłek wielkokwiatowy)
zewnętrzne listki okrywy listkowate i odstające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiane kwiaty jednoroczne i byliny.
      
      
↑nie szczyt owocu z przydatkami (łuseczki, ostki, szczeciny lub dzióbek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nieowoc z 2-4 długimi, trwałymi ośćmi z zadziorkami
Bidens frondosa (uczep amerykański)
owoce z dwoma szczecinkami z zadziorkami
Bidens cernua (uczep zwisły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny dziko występujące na brzegach wód i podmokłych.
        
        
↑nie uprawiane ozdobne
        
          
↓nieniełupki z dzióbkiem (lub nietrwałymi ostkami)
Cosmos bipinnatus (kosmos pierzasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiane kwiaty jednoroczne.
          
          
↑nie niełupki z 5-10 łuseczkami z ostką
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓niewszystkie liście skrętoległe
Gaillardia aristata (gailardia oścista)
            
            
↑nie dolne liście naprzeciwległe
Verbesina alternifolia (werbesina wysmukła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
    
↑nie listki okrywy w wielu rzędach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓niekwiaty języczkowate białe
Anthemis arvensis (rumian polny)
      
      
↑nie kwiaty języczkowate zwykle żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓niedno koszyczka płaskie
Helianthus debilis ssp. cucumerifolius (słonecznik ogórkolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki (zalążnie) na szczycie z (1) 2 (4) wydłużonymi włoskami pappusu, czasem zredukowanymi do łuseczek.
        
        
↑nie dno kwiatowe wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szczyt niełupek (zalążni) z wąską lub niewidoczną koronką.