takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Juncus atratus Krock.

sit czarny
sit - łodygi z normalnymi liśćmisit - łodygi z normalnymi liśćmiJuncus ×surrejanussit drobny (Juncus bulbosus)
skróty
Juncus atratus (sit czarny)
06.2011, Ruska Strona; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Juncus atratus (sit czarny)
XL
Juncus atratus (sit czarny)
XL
Juncus atratus (sit czarny)
XL
Juncus atratus (sit czarny)
Juncus atratus (sit czarny)
3D
Juncus atratus (sit czarny)
3D
liść łodygowy
Juncus atratus (sit czarny)
liść łodygowy
Juncus atratus (sit czarny)
3D
Juncus atratus (sit czarny)
3D
Juncus atratus (sit czarny)
XL
Juncus atratus (sit czarny)
XL

występowanie

Juncus atratus (sit czarny)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na wschodzie Polski. Torfowiska, wilgotne łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110718.1.jkr - Juncus atratus (sit czarny); Puszcza Niepołomicka
110718-1
leg. Jerzy Kruk
/Puszcza Niepołomicka/ #10, 4.3D
znalezisko 20100800.4.pk - Juncus atratus (sit czarny); Góry
100800-4
leg. Paweł Kalinowski
/Góry/ #1
znalezisko 20110600.5.pk - Juncus atratus (sit czarny); Ruska Strona
110600-5
leg. Paweł Kalinowski
/Ruska Strona/ #2
znalezisko 20130600.4.pk - Juncus atratus (sit czarny); Gory
130600-4
leg. Paweł Kalinowski
/Gory/ #2