takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata

łoboda oszczepowata typowa
Atriplex hastata L. var. salina (Wallr.) Gren. · Atriplex triangularis Willd.
na stronie — występowanie · znaleziska