atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Caryophyllaceae » subFam.Paronychioideae »

Corrigiola litoralis L. [🔉 kor·ri·gi·o·la]

nabrzeżyca nadrzeczna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
08.07.2022, Dolina Środkowej Odry, Czarnowo; copyright © by Piotr Kobierski
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
XL
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Rośliny jednoroczne, szarozielone, nagie. Łodygi cienkie, leżące lub podnoszące się, 10-20 (30) cm długości. Ulistnienie skrętoległe.

Przylistki bardzo drobne. Kwiaty białawe, w zbitych, kulistych kłębikach-wierzchotkach Owocolistki i znamiona trzy. Owocem orzeszek.

Kwitnienie czerwiec-sierpień(pażdziernik). Rośliny jednoroczne, szarozielone, nagie. Łodygi cienkie, leżące lub podnoszące się, 10-20 (30) cm długości. Ulistnienie skrętoległe.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień(pażdziernik).

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.198 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Okresowo odsłaniane piaszczyste lub żwirowate brzegi rzek.Okresowo odsłaniane piaszczyste lub żwirowate brzegi rzek.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990000.1.zd - Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna); brzegi Odry w okol. Słubic
990000-1
leg. Zygmunt Dajdok
/brzegi Odry w okol. Słubic/ #4
znalezisko 20130000.1.zd - Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
130000-1
leg. Zygmunt Dajdok #2
znalezisko 00010000.40.pkob - Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna); Dolina Środkowej Odry
40
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry/ #13
znalezisko 20170924.2.pk - Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna); dolina Odry między Strumiennem a Chlebowem
170924-2
leg. Piotr Kobierski
/dolina Odry między Strumiennem a Chlebowem/ #3
znalezisko 20220708.1.pkob - Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna); Dolina Środkowej Odry, Czarnowo
220708-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry, Czarnowo/ #5