antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (DD) [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Aphanes inexspectata W. Lippert

skrytek drobnoowockowy
Aphanes microcarpa (Boiss. et Reut.) Rothm.
na stronie — występowanie
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
09.07.2015, Obniżenie Nowosolskie; copyright © by Piotr Kobierski XL
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (DD); archeofit; pochodzenie: zachodnia część rejonu śródziemnomorsko-atlantyckiego [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych