takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potamogeton perfoliatus L.

rdestnica przeszyta
na stronie — występowanie · znaleziska