Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
pęd z kłączem i korzeniami
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
liść przy wierzchołku mikroskopijnie piłkowany
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
3D
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
spód liścia - charakterystyczne jasne, równoległe unerwienie liści
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
kwiatostan
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
pęd
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
wierzchołek pędu
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
języczek liściowy
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
liście siedzące, obejmujące łodygę sercowatą nasadą
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
spód liścia
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
wierzchołek pędu
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
naprzemianległe ułożenie liści na łodydze
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
wierzchołek liścia
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6013

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
bg.051008-5
leg. Błażej Gierczyk
/Bory Tucholskie, jezioro Charzykowskie/
/morfotyp występujący w wodach .../
#7 #1 3D
jkr.120820-4
leg. Jerzy Kruk
/Jastrząb - zalew/
#1
bg.040825-3
leg. Błażej Gierczyk
/Anastazewo, J. Powidzkie/

ten gatunek tworzy mieszańce:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Potamogeton perfoliatus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *](pl) rdestnica przeszyta
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Zalewska-Gałosz J., 2008 — Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie. [250]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji