atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Eleusine indica (L.) Gaertn. [🔉 e·le͡u·si·ne]

manneczka indyjska, manneczka łękowata
Eleusine indica (manneczka indyjska)
08.2010, Budapeszt; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Eleusine indica (manneczka indyjska)
XL
Eleusine indica (manneczka indyjska)
Eleusine indica (manneczka indyjska)
Eleusine indica (manneczka indyjska)

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Eleusine indica (manneczka indyjska)
Trawa jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: strefa tropikalna i subtropikalna [czas przybycia na teren Polski: 1941]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220724.1.kkcz - Eleusine indica (manneczka indyjska); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220724-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2