atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch

kostrzewa piaskowa
Festuca ovina L. ssp. glauca (Hack.) Kozłowska var. psammophila (Hack.) Kozłowska

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

mieszaniec Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch

Festuca psammophila × ovina
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
Festuca ovina agg. · kostrzewa owcza (agg.) »16
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]