takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch

kostrzewa piaskowa
Festuca ovina L. ssp. glauca (Hack.) Kozłowska var. psammophila (Hack.) Kozłowska