atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Ophrys apifera Huds.

dwulistnik pszczeli
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
28.06.2015, woj. śląskie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
28.06.2015, woj. śląskie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
pędy zimujące
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
pędy zimujące
cechy diagnostyczne w kluczu:Ophrys (dwulistnik)kl 7371

występowanie

Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
wystepowanie
o mapie występowania
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Murawy kserotermiczne, z niepełnym pokryciem roślinnością, zakrzaczenia, lasostepy, na glebach głębokich, żyznych, wapiennych, próchniczych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150628.1.kc - Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli); woj. śląskie
150628-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/woj. śląskie/ #25
znalezisko 20191221.1.mkre - Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli); woj. śląskie
191221-1
leg. Mirosław Kręciała
/woj. śląskie/
/pędy zimujące/ #3