takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Atriplex nitens Schkuhr

łoboda błyszcząca łoboda połyskująca
Atriplex nitens Schrank. · Atriplex sagittata Borkh.
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
pokrój; 21.09.2011, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
kwiat osłonięty podkwiatkami i kwiat żeński bez podkwiatków, "normalny" 3D||
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Atriplex (łoboda)kl 112
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
owoce; z podkwiatkami 3D||
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
okrywy, nasiona, kwiaty promieniste || 3D 3D
Gatunek o niewielkiej zmienności. Na stanowiskach suchych o zwartym podłożu rośliny są mniejsze, słabiej rozgałęzione, listki okrywy są mniejsze, liście słabo ząbkowane do całobrzegich.
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
kwiat żeński bez podkwiatków z normalnym promienistym okwiatem 3D||
Duża roślina zielna. Łodyga (50)100 – 200(250) cm wysokości, prosto wzniesiona, mniej lub bardziej rozgałęziająca się; powierzchnia omączona, szarożółto lub zielono prążkowana, tępo kanciasta. Ulistnienie ± skrętoległe.

space

Kwiatostan bogaty, kwiaty w 2(-4) kłębikach licznie zebrane groniasto na bezlistnych łodyżkach, na końcach łodygi, bocznych odgałęzień, w kątach liści. Gałązki w czasie owocowania zwisające.

space

Kwiaty żeńskie dwojakiej postaci — liczne z dwulistkową okrywą utworzoną przez podkwiatki ale bez listków okwiatu, z bocznie spłaszczoną zalążnią oraz pojedyncze „normalne” tj. o symetrii promienistej i z listkami okwiatu.

Podkwiatki są duże, niezrośnięte, żywo jasnozielone, ±jajowate, jajowatotrójkątne, całobrzegie, o zaokrąglonej podstawie, zakończone ostro (kąt zejścia brzegów 60 – 110°) lub rzadko ±zaokrąglone. W czasie owocowania oliwkowożółte, znacznie powiększone, (5-)8 – 11(-14) mm długości i (3-)5 – 7(-11) mm szerokości, powierzchnia ±naga, z trzema głównymi żyłkami rozchodzącymi się dłoniasto z punktu powyżej nasady listka; szypułka owocu ponad podkwiatkami bardzo krótka, do 1 mm.

space

Niełupki zróżnicowane na trzy typy. Wszystkie silnie spłaszczone i zwykle ±wklęsłe. W kwiatach z podkwiatkami tworzą się owoce osłonięte przez przytulonymi do siebie listkami okrywy; pierwszy typu owoców występuje w znacznej przewadze, łupina nasienna jest miękka, ±gładka, matowa, żółtawa do żółtobrunatnej, nasiono 2 – 3(4) mm średnicy, 0.7 – 1 mm grubości, z wyraźnie widocznym, biegnącym obwodowo zgiętym zarodkiem, pod ostrym korzonkiem zarodka wyraźne wcięcie łupiny nasiennej; drugi typ niełupek jest znacznie mniej liczny, podkwiatki są zwykle mniejsze, łupina nasienna twarda, czarna, krucha, błyszcząca, z delikatną siateczką o nieco wypukłych oczkach, zarys zarodka nie zaznacza się na powierzchni nasienia, są mniejsze 1.5 – 2 mm średnicy i 0.7 – 0.9 mm grubości. W nielicznie występujących kwiatach z listkami okwiatu tworzy się trzeci typ niełupki, są one spłaszczone od góry, 1.3 – 1.6 mm średnicy, 0.7 – 0.8 mm grubości, łupina twarda, czarna, krucha, powierzchnia delikatnie punktowana, brązowe do czarnobrązowych.

space

występowanie

Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
pokrój; wyschnięta roślina z owocami
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta, w cieplejszych rejonach Polski, brak w północno-wschodniej Polsce. Gatunek światłolubny i stosunkowo ciepłolubny, nie znosi wczesnych przymrozków bo owoce potrzebują więcej czasu na osiągnięcie dojrzałości.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Atriplex hortensis · łoboda ogrodowa

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis)
Rzadko uprawiana jako warzywo łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis) ma liście z obu stron zielone (purpurowe w odmianie uprawianej), matowe, początkowo spodem nieco srebrzyście owłosione, potem łysieją; podkwiatki są prawie okrągłe, tępo zakończone, owoc tej długości do jego szypuła ponad podkwiatkami.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20111001.3.11 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); okolice Siechnic - Kotowic
111001-3
leg. Marek Snowarski
/okolice Siechnic - Kotowic/ #10, 4.3D
znalezisko 20110921.5.11 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Wrocław
110921-5
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #2
znalezisko 20121007.2.12 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Wrocław, porzucona budowa
121007-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, porzucona budowa/ #17, 8.3D
znalezisko 20101115.1.10 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Wrocław
101115-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #13, 4.3D
znalezisko 20101016.1.jkr - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Kraków
101016-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #5
znalezisko 20111001.1.jkr - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Knurów
111001-1
leg. Jerzy Kruk
/Knurów/ #3
znalezisko 20111012.5.11 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Wrocław ul. Strzegomska
111012-5
leg. Marek Snowarski
/Wrocław ul. Strzegomska/ #2