efemerofit [24][234]

Atriplex heterosperma Bunge

Atriplex micrantha Ledeb.
na stronie — występowanie