takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Salsola kali L. ssp. kali

solanka kolczysta typowa
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
07.2014, Gilleleje, Dania; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
XL
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 10-100cm wysokości.

space

Listki okwiatu sztywne, ±kolczaste, z wyraźnym nerwem środkowym, ponad owocem skupione, tworzą stożek.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120810.4.12 - Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa); Świnoujście, plaża przy Gazoporcie
120810-4
leg. Marek Snowarski
/Świnoujście, plaża przy Gazoporcie/ #22