atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Euphrasia picta Wimm.

świetlik nadobny
Euphrasia Euphrasia Euphrasia EuphrasiaEuphrasiaświetlik gajowy (Euphrasia nemorosa)świetlik salzburski (Euphrasia salisburgensis)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
21.08.2009, Bobrowiec (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Euphrasia (świetlik)kl 1541kl 9192

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji.