takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· kenofit, zadomowiony [234]
· ochrona częściowa (2.288)

Orobanche ramosa L.

zaraza gałęzista
na stronie — występowanie · znaleziska
Orobanche ramosa (zaraza gałęzista)
07.09.2008, Płaskowyż Proszowicki; copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche ramosa (zaraza gałęzista)
07.09.2008, Płaskowyż Proszowicki; copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche ramosa (zaraza gałęzista)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.288 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina roczna, dwuletnia lub bylina; pasożyt.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa, Azja i północna Afryka [czas przybycia na teren Polski: ?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080907.1.rpw - Orobanche ramosa (zaraza gałęzista); Płaskowyż Proszowicki
rpw.080907-1
leg. Renata Piwowarczyk
/Płaskowyż Proszowicki/ #10