takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.392); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Salix myrtilloides L.

wierzba borówkolistna
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
18.07.2015, torfowisko Zelwągi (Mazury); copyright © by Jerzy Kruk XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL

cechy charakterystyczne

Przy oznaczaniu należy zważać na możliwość pomyłki z wierzbą płożącą (Salix repens).
Niski krzew, 30-80cm wysokości. Pędy do 2cm średnicy, po części przylegające do ziemi i korzeniące się, wznoszące się cienkie, brunatnoliwkowe, początkowo krótko owłosione, potem nagie. Pąki 1.5-2mm długości, przytępione, brunatnawe, nagie.

space

Kotki cylindryczne, na szypule 1-2cm długiej, skąpo owłosionej lub nagiej. Przysadki drobne, jasnobrązowe lub różowe, prawie nagie. Kwiaty męskie z dwoma pręcikami, ich nitki nagie. Kwiaty żeńskie ze słupkiem na długim trzoneczku; zalążnia naga, szyjki krótkie, znamiona krótkie, dwudzielne. Gruczoł miodnikowy jeden, wąsko walcowaty.

space

Kwitnienie równoczesne z listnieniem, maj.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.392 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Torfiaste łąki, torfowiska typu przejściowego, najczęściej w otoczeniu turzyc; na glebach kwaśnych ze stagnującą wodą.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150718.1.jkr - Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna); torfowisko Zelwągi (Mazury)
jkr.150718-1
leg. Jerzy Kruk
/torfowisko Zelwągi (Mazury)/ #4
znalezisko 20160601.1.jkr - Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna); torfowisko Zelwągi (Mazury)
jkr.160601-1
leg. Jerzy Kruk
/torfowisko Zelwągi (Mazury)/ #11