atlas-roslin.pl

Festuca rubra s.str. L. s.s. [🔉 fes·tu·ka ru·bra *]

kostrzewa czerwona (s.s.), kostrzewa czerwonawa (s.s.)
Festuca ovina L. ssp. vulgaris (W.D.J. Koch) Kozłowska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Festuca rubra s.str. L. s.s. [🔉 fes·tu·ka ru·bra *]Festuca ovina L. ssp. vulgaris (W.D.J. Koch) Kozłowska(pl) kostrzewa czerwona (s.s.) · kostrzewa czerwonawa (s.s.)
ruber, -bra, -brum (lat., adj.)
czerwony (także odcieniami pomarańczowego)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.883 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.568 [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.662 [9]
  • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.255+260+268 [86.1]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.688 [11]
  • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.517+t40 [85.2]
  • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.246+i21+i456 [5]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.140 [150.5]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji