atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca rubra s.str. L. s.s.

kostrzewa czerwona (s.s.) kostrzewa czerwonawa (s.s.)
Festuca ovina L. ssp. vulgaris (W.D.J. Koch) Kozłowska