atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Asperula orientalis Boiss. et Hohen. [🔉 as·pe·ru·la o·ri·en·ta·lis]

marzanka wschodnia, (marzanka niebieska)
Asperula Asperula Asperula Aspe…Asperulamarzanka polna (Asperula arvensis)marzanka główkowata (Asperula capitata)
🌱N
Asperula orientalis (marzanka wschodnia)
08.2011, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Asperula (marzanka)kl 5206

wymagania i uprawa

🌸ekologiczne liczby wskaźnikowe Asperula orientalis (marzanka wschodnia)
Bardzo rzadko uprawiana i dziczejąca.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Asperula orientalis Boiss. et Hohen. [🔉 as·pe·ru·la o·ri·en·ta·lis](pl) marzanka wschodnia · marzanka niebieska
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)