atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Bromus racemosus L.

stokłosa groniasta
Bromus Bromus Bromus BromusBromusstokłosa madrycka (Bromus madritensis)stokłosa gałęzista (Bromus ramosus)