atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord. Rosales » urticalean rosids » Fam. Urticaceae »

Urtica [🔉 ur·ti·ka]

pokrzywa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Urticaceae (pokrzywowate)kl 6724
Dwa pierwsze gatunki to często spotykany element flory Polski na terenach ruderalnych i jako chwast w uprawach. Pokrzywa poziewnikolistna (Urtica galeopsifolia) rośnie na niezaburzonych terenach podmokłych. Pozostałe to efemerofity.
Rośliny z włoskami parzącymi. Ulistnienie naprzeciwległe. Liście z przylistkami, zwykle piłkowane lub ząbkowane (rzadko całobrzegie).
cechy diagnostyczne w kluczu:Urticaceae (pokrzywowate)kl 6724
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Urticaceae (pokrzywowate)kl 6724
↓niekwiatostany żeńskie miotlaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce żółtawe, zielonawe lub jasnobrązowe.
↓nieliście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany żeńskie po przekwitnięciu zwieszone.
↓niejednoroczne
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Poszczególne kwiatostany zawierają kwiaty męskie i żeńskie; ich osie nie dłuższe od ogonków liściowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Urtica urens L. (pokrzywa żegawka)
wystepowanie - Urtica urens (pokrzywa żegawka)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Częsty chwast w ogrodach i uprawach okopowych, na przydrożach, w miejscach ruderalnych, zwłaszcza bogatych w azot.
↑nie wieloletnie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany z reguły jednopłciowe; ich osie dłuższe od ogonków liściowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieziemnowodne, pędy pokładające się i zakorzeniające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Osie kwiatostanu z pojedynczymi bardzo krótkimi (do 0.1 mm długości) włoskami prostymi lub bez nich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Urtica kioviensis Rogow.
takson nie ujęty w czekliście[491]
  Rośliny ziemnowodne, w dole łodyga pokładająca się i silnie zakorzeniająca się w węzłach.
Występuje na południe od Polski; za nią mogą być podawane wielkolistne i niemal pozbawionymi włosków parzące formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) z terenów podmokłych lub z pokrzywa poziewnikolistnan (Urtica galeopsifolia) z niezaburzonych terenów podmokłych (patrz pozycje klucza poniżej).
↑nie pędy nie pokładające się i nie zakorzeniające w dolnych węzłach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki podługowate do wąskotrójkątnych, do 4 mm szerokości, niezrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Tu różne formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), dość zmienne pod względem owłosienia i obecności włosków parzących.
↓nieliście z włoskami parzącymi
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· (2) lub (prawie) bez włosków parzących i z nielicznymi krótkimi włoskami prostymi na nerwach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Urtica dioica L. (pokrzywa zwyczajna)
wystepowanie - Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Pospolita. Preferuje tereny ±zmienione przez człowieka, siedliska ruderalne, zarówno mokre jak i ±umiarkowanie wilgotne.
↑nie liście bez włosków parzących, gęsto krótko owłosione
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
XL
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany od 13-22 węzła.
▶ Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz (pokrzywa poziewnikolistna)
syn. Urtica dioica L. ssp. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek · takson nie ujęty w czekliście[491]
  Lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska o charakterze naturalnym.
↑nie liście silnie podzielone
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany żeńskie po przekwitnięciu wzniesione.
↑nie kwiatostany żeńskie kuliste
Urtica pilulifera (pokrzywa kuleczkowata)
XL
Urtica pilulifera (pokrzywa kuleczkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce czarniawe lub ciemnobrązowe.
cechy diagnostyczne w kluczu:Urticaceae (pokrzywowate)kl 6724
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.45 [86.11]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.532 [71.1]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.76 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.187 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.79 [3]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.82 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.76 [11]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.105+56k [15]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.348 [20]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.52 [80]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.386 [85.5]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.79 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.104 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji