atlas-roslin.pl

Urtica [🔉 ur·ti·ka]

pokrzywa
Dwa pierwsze gatunki to często spotykany element flory Polski na terenach ruderalnych i jako chwast w uprawach. Pokrzywa poziewnikolistna (Urtica galeopsifolia) rośnie na niezaburzonych terenach podmokłych. Pozostałe to efemerofity.
Rośliny z włoskami parzącymi. Ulistnienie naprzeciwległe. Liście z przylistkami, zwykle piłkowane lub ząbkowane (rzadko całobrzegie).
cechy diagnostyczne w kluczu:Urticaceae (pokrzywowate)kl 6724
  
↓niekwiatostany żeńskie miotlaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Owoce żółtawe, zielonawe lub jasnobrązowe.
  
    
↓nieliście niepodzielone
· ta cecha diagnostyc ...
· Kwiatostany żeńskie po przekwitnięciu zwieszone.
    
      
↓niejednoroczne
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
· ta cecha diagnosty ...
· Poszczególne kwiatostany zawierają kwiaty męskie i żeńskie; ich osie nie dłuższe od ogonków liściowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Częsty chwast w ogrodach i uprawach okopowych, na przydrożach, w miejscach ruderalnych, zwłaszcza bogatych w azot.
      
      
↑nie wieloletnie
· ta cecha diagnosty ...
· Kwiatostany z reguły jednopłciowe; ich osie dłuższe od ogonków liściowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
      
        
↓nieziemnowodne, pędy pokładające się i zakorzeniające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Osie kwiatostanu z pojedynczymi bardzo krótkimi (do 0.1 mm długości) włoskami prostymi lub bez nich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Urtica kioviensis
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Rośliny ziemnowodne, w dole łodyga pokładająca się i silnie zakorzeniająca się w węzłach.
Występuje na południe od Polski; za nią mogą być podawane wielkolistne i niemal pozbawionymi włosków parzące formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) z terenów podmokłych lub z pokrzywa poziewnikolistnaN (Urtica galeopsifolia) z niezaburzonych terenów podmokłych (patrz pozycje klucza poniżej).
        
        
↑nie pędy nie pokładające się i nie zakorzeniające w dolnych węzłach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Przylistki podługowate do wąskotrójkątnych, do 4 mm szerokości, niezrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczn ...
  Tu różne formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), dość zmienne pod względem owłosienia i obecności włosków parzących.
        
          
↓nieliście z włoskami parzącymi
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· (2) lub (prawie) bez włosków parzących i z nielicznymi krótkimi włoskami prostymi na nerwach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita. Preferuje tereny ±zmienione przez człowieka, siedliska ruderalne, zarówno mokre jak i ±umiarkowanie wilgotne.
          
          
↑nie liście bez włosków parzących, gęsto krótko owłosione
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
XL
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Kwiatostany od 13 – 22 węzła.
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
syn. Urtica dioica ssp. galeopsifolia · takson nie ujęty w czekliście 2002
  Lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska o charakterze naturalnym.
          
    
↑nie liście silnie podzielone
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Kwiatostany żeńskie po przekwitnięciu wzniesione.
    
  
↑nie kwiatostany żeńskie kuliste
Urtica pilulifera (pokrzywa kuleczkowata)
XL
Urtica pilulifera (pokrzywa kuleczkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Owoce czarniawe lub ciemnobrązowe.