Rośliny z włoskami parzącymi. Ulistnienie naprzeciwległe. Liście z przylistkami, zwykle piłkowane lub ząbkowane (rzadko całobrzegie).
nazwa pozycji klucza *alternatywy dla tej pozycji · do pozycji w szablonie klucza: (z) · powrót z szablonu klucza: (p)
kwiatostany żeńskie miotlaste
*kwiatostany żeńskie kuliste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce żółtawe, zielonawe lub jasnobrązowe.
liście niepodzielone
*liście silnie podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany żeńskie po przekwitnięciu zwieszone.
jednoroczne
*wieloletnie
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Poszczególne kwiatostany zawierają kwiaty męskie i żeńskie; ich osie nie dłuższe od ogonków liściowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Urtica urens L. (pokrzywa żegawka)
wystepowanie - Urtica urens (pokrzywa żegawka)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Częsty chwast w ogrodach i uprawach okopowych, na przydrożach, w miejscach ruderalnych, zwłaszcza bogatych w azot.
wieloletnie
*jednoroczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany z reguły jednopłciowe; ich osie dłuższe od ogonków liściowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
ziemnowodne, pędy pokładające się i zakorzeniające się
*pędy nie pokładające się i nie zakorzeniające w dolnych węzłach
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Osie kwiatostanu z pojedynczymi bardzo krótkimi (do 0.1 mm długości) włoskami prostymi lub bez nich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Urtica kioviensis Rogow.
takson nie ujęty w czekliście [491]
  Rośliny ziemnowodne, w dole łodyga pokładająca się i silnie zakorzeniająca się w węzłach.
Występuje na południe od Polski; za nią mogą być podawane wielkolistne i niemal pozbawionymi włosków parzące formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) z terenów podmokłych lub z pokrzywą poziewnikolistną (Urtica galeopsifolia) z niezaburzonych terenów podmokłych (patrz pozycje klucza poniżej).
pędy nie pokładające się i nie zakorzeniające w dolnych węzłach
*ziemnowodne, pędy pokładające się i zakorzeniające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki podługowate do wąskotrójkątnych, do 4 mm szerokości, niezrośnięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Tu różne formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) dość zmienne pod względem owłosienia i obecności włosków parzących oraz zbliżone do niej gatunki.
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· (1) Blaszka liściowa z włoskami parzącymi i z prostymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Urtica dioica L. (pokrzywa zwyczajna)
wystepowanie - Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pospolita. Preferuje tereny ±zmienione przez człowieka, siedliska ruderalne, zarówno mokre jak i ±umiarkowanie wilgotne.
blaszka liściowa bez włosków parzących, gęsto owłosiona krótkimi (do 0.7mm) włoskami prostymi; kwiatostany od 13-22 węzła
*liście przeważnie z włoskami parzącymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany od 13-22 węzła.
włoski proste przeważnie 0.3-0.7 mm długości
*włoski przeważnie do 0.3 mm długości
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
XL
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe liści 2-3 górnych węzłów bez kwiatostanów i 3-4 dolnych węzłów z kwiatostanami odpowiadają 1/2-3/4 długości przylegającego górnego międzywęźla.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz (pokrzywa poziewnikolistna)
syn. Urtica dioica L. ssp. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska o charakterze naturalnym.
włoski przeważnie do 0.3 mm długości
*włoski proste przeważnie 0.3-0.7 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe liści 2-3 górnych węzłów bez kwiatostanów i 3-4 dolnych węzłów z kwiatostanami tak długie lub dłuższe od przylegającego górnego międzywęźla.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Urtica pubescens Ledeb.
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491]
  Reliktowy gatunek z delty Wołgi, dolnego Dniepru i Kaukazu.
liście silnie podzielone
*liście niepodzielone
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)
Urtica cannabina (pokrzywa konopiolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany żeńskie po przekwitnięciu wzniesione.
kwiatostany żeńskie kuliste
*kwiatostany żeńskie miotlaste
Urtica pilulifera (pokrzywa kuleczkowata)
XL
Urtica pilulifera (pokrzywa kuleczkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce czarniawe lub ciemnobrązowe.
▶ Urtica pilulifera L. (pokrzywa kuleczkowata)
syn. Urtica dodartii L. · efemerofit [491]
  Efemerofit.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji