takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca ovina s.str. L.

kostrzewa owcza (s.str.)
Festuca ovina L. ssp. eu-ovina Hack. var. vulgaris W.D.J. Koch