atlas-roslin.pl

Juncus subnodulosus Schrank [🔉 jun·kus *]

sit tępokwiatowy
Juncus obtusiflorus Ehrh. [🔉 jun·kus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
kwiatostan
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
owocostan
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
kwiatostan
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
owocostan
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.239 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
Rzadki, na zachodzie Polski. Moczary.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#5
tt.090802-3
leg. Tadeusz Twardy
/solnisko w Kołobrzegu/
#4 XL
kswit.7
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.825 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.554 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.590 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.62+72 [86.2]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.637 [11]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.138 [17]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.108 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.820 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji