atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.239)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Juncus subnodulosus Schrank

sit tępokwiatowy
Juncus obtusiflorus Ehrh.
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
kwiatostan; 02.08.2009, solnisko w Kołobrzegu; copyright © by Tadeusz Twardy
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
owocostan
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
kwiatostan
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
owocostan
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.239 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na zachodzie Polski. Moczary.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090802.3.tt - Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy); solnisko w Kołobrzegu
090802-3
leg. Tadeusz Twardy
/solnisko w Kołobrzegu/ #5
znalezisko 00010000.7.kswit - Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy); poj. Krzywińskie
7
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/ #4