takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium barbatum Tausch

jastrzębiec gałęzisty jastrzębiec groniasty
Hieracium racemosum (Waldst. et Kit.) Willd.
na stronie — występowanie · znaleziska
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
28.08.2011, Osiecznica k.Myślenic; copyright © by Jerzy Kruk XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
XL
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110828.3.jkr - Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty); Osiecznica k.Myślenic
jkr.110828-3
leg. Jerzy Kruk
/Osiecznica k.Myślenic/ #5
znalezisko 20110828.2.jkr - Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty); Osiecznica k.Myślenic
jkr.110828-2
leg. Jerzy Kruk
/Osiecznica k.Myślenic/ #8
znalezisko 20121021.1.jkr - Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty); Osiecznica k
jkr.121021-1
leg. Jerzy Kruk
/Osiecznica k/ #13