atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Cardamine dentata Schult. [🔉 kar·da·mi·ne *]

rzeżucha bagienna
Cardamine palustris (Wimm. et Grab.) Peterm. · Cardamine pratensis L. ssp. dentata (Schult.) Čelak. · Cardamine pratensis L. ssp. palustris (Wimm. et Grab.) Janch.
Cardamine Cardamine Cardamine CardamineCardaminerzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis)rzeżucha Matthiolego (Cardamine matthioli)
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
02.05.2009, brzeg stawu, okolice Olkusza; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cardamine (rzeżucha)kl 924

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cardamine dentata (rzeżucha bagienna)
Rzadka; olsy, mokradła, szuwary.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090502.1.and - Cardamine dentata (rzeżucha bagienna); brzeg stawu, okolice Olkusza
090502-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/brzeg stawu, okolice Olkusza/ #7