atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Potamogeton praelongus Wulfen [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica wydłużona
Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)
XL
Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)
XL
Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)
XL
Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)
Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6014

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

mieszańce Potamogeton praelongus Wulfen

wystepowanie
Potamogeton ×undulatus · rdestnica fałdowana
Potamogeton crispus × praelongus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton crispus · rdestnica kędzierzawa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton ×vepsicus · rdestnica wepska
Potamogeton natans × praelongus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton natans · rdestnica pływająca
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]