takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.

wulpia mysi ogon
Festuca myuros L.
na stronie — występowanie