atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Sisymbrium austriacum Jacq. [🔉 si·sim·bri·um *]

stulisz austriacki
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Sisymbrium (stulisz)kl 1978
Roślina dwuletnia lub bylina, (10) 30 – 60 (100) cm wysokości.

space

Zewnętrzne działki bez rożka pod szczytem, przylegające w czasie kwitnienia. Płatki 4 – 7 mm długości. Pylniki 1 – 1.5 mm długości.

space

Kwitnie kwiecień/maj — czerwiec.

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki)
Bardzo rzadko zawlekane. Na siedliskach ruderalnych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa środkowa, południowa i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120800.10.pk - Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki); OB Berlin
120800-10
leg. Paweł Kalinowski
/OB Berlin/ #1
znalezisko 00010000.155.jmak - Sisymbrium austriacum (stulisz austriacki); poł.-zach. Niemcy
155
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #10