takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pyrus ×amphigena Domin

Pyrus communis × pyraster