atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentisKlika in Klika et Novak 1941

murawy napiaskowe · luźne murawy na piaskach śródlądowych
Koelerio-Corynephoreteaanonim
Murawy na piaszczystych lub żwirowatych, suchych i raczej ubogich siedliskach niewapiennych.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis

🔵 O.Corynephoretalia canescentis - psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych - psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych
🔵 All.Corynephorion canescentis - śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe - śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe
🔵 Ass.Spergulo-Corynephoretum - murawy szczotlichowe - murawy szczotlichowe
🔵 Ass.Corniculario-Cladonietum mitis
🔵 Ass.Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati
🔵 Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)
🔵 All.Koelerion albescentis - murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych - murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych
🔵 Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis - zespół kocanki i jasieńca piaskowego - zespół kocanki i jasieńca piaskowego
🔵 Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae
🔵 All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae - napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie - napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie
🔵 Ass.Filagini-Vulpietum
🔵 Ass.Airetum praecocis - zespół śmiałki wczesnej * - zespół śmiałki wczesnej
🔵 Ass.Airo caryophylleae-Festucetum ovinae
🔵 Ass.Sclerantho polycarpi-Herniarietum glabrae
🔵 Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri
🔵 Ass.Diantho-Armerietum elongate - zespół goździka i zawciągu pospolitego - zespół goździka i zawciągu pospolitego
🔵 Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi
🔵 All.Koelerion glaucae - murawy napiaskowe - murawy napiaskowe
🔵 Ass.Corynephoro-Silenetum tataricae
🔵 Ass.Sileno otitis-Festucetum - zespół lepnicy i kostrzewy owczej - zespół lepnicy i kostrzewy owczej
🔵 Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae - zespół kostrzewy i strzęplicy sinej - zespół kostrzewy i strzęplicy sinej
🔵 Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii
🔵 Ass.Festuco-Elymetum arenarii
🔵 Ass.Cerastio-Androsacetum septentrionalis
🔵 Ass.Kochietum arenariae
🔵 Ass.Diantho arenarii-Festucetum polesicae
🔵 Ass.Thymo-Potentilletum puberulae
🔵 O.Sedo-Scleranthetalia - pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich - pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich
🔵 All.Alysso alyssoidis-Sedion albi - południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach - południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach
🔵 Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae - zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej - zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej
🔵 Ass.Sempervivetum soboliferi - zespół rojownika pospolitego - zespół rojownika pospolitego
🔵 Ass.Cerastietum pumili - zespół rogownicy drobnej - zespół rogownicy drobnej
🔵 Ass.Allio montani-Sedetum - zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego - zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego
🔵 All.Sedo-Scleranthion
🔵 All.Arabidopsidion thalianae
🔵 Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis - naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika - naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji