atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentisKlika in Klika et Novak 1941

murawy piaskowe · luźne murawy na piaskach śródlądowych
Koelerio-Corynephoreteaanonim
Murawy na piaszczystych lub żwirowatych, suchych i raczej ubogich siedliskach niewapiennych.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis

O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych)
All.Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)
Ass.Spergulo-Corynephoretum (murawy szczotlichowe)
Ass.Corniculario-Cladonietum mitis
Ass.Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati
Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)
All.Koelerion albescentis (murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych)
Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego)
Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae
All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie)
Ass.Filagini-Vulpietum
Ass.Airetum praecocis (zespół śmiałki wczesnej)
Ass.Airo caryophylleae-Festucetum ovinae
Ass.Sclerantho-Herniarietum glabrae
Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri
Ass.Diantho-Armerietum elongate (zespół goździka i zawciągu pospolitego)
Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi
All.Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym)
Ass.Corynephoro-Silenetum tataricae
Ass.Sileno otitis-Festucetum (zespół lepnicy i kostrzewy owczej)
Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae (zespół kostrzewy i strzęplicy sinej)
Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii
Ass.Festuco-Elymetum arenarii
Ass.Cerastio-Androsacetum septentrionalis
Ass.Kochietum arenariae
Ass.Diantho arenarii-Festucetum polesicae
Ass.Thymo-Potentilletum puberulae
O.Sedo-Scleranthetalia (pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich)
All.Alysso alyssoidis-Sedion albi (południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach)
Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae (zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej)
Ass.Sempervivetum soboliferi (zespół rojownika pospolitego)
Ass.Cerastietum pumili (zespół rogownicy drobnej)
Ass.Allio montani-Sedetum (zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego)
All.Sedo-Scleranthion
All.Arabidopsidion thalianae
Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis (naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji