atlas-roslin.pl

Festuca tenuifolia Sibth. [🔉 fes·tu·ka *]

kostrzewa nitkowata
Festuca capillata Lam. [🔉 fes·tu·ka *] · Festuca filiformis Pourr. [🔉 *for·mis] · Festuca ovina L. ssp. capillata (Hack.) Kozłowska · Festuca ovina L. ssp. eu-ovina Hack. var. capillata Hack. · Festuca ovina L. var. capillata Hack.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Festuca tenuifolia (kostrzewa nitkowata)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Festuca tenuifolia (kostrzewa nitkowata)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190520.1.arys - Festuca tenuifolia (kostrzewa nitkowata); Stanowisko Babięta: Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki 1 km na W od wsi Babięta: stanowisko Koczek: Puszcza Piska, powiat mrągowski, gmina Piecki 1,2 km na NW od byłej leśniczówki Koczek; Stanowisko Rozogi: Puszcza Piska, powiat Szczytno, Gmina Rozogi 1,8 km na N od wsi Rozogi
190520-1
leg. Andrzej Ryś
rev. Stanowisko Babięta Jerzy Kruk
/Stanowisko Babięta: Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki 1 km na W od wsi Babięta: stanowisko Koczek: Puszcza Piska, powiat mrągowski, gmina Piecki 1,2 km na NW od byłej leśniczówki Koczek; Stanowisko Rozogi: Puszcza Piska, powiat Szczytno, Gmina Rozogi 1,8 km na N od wsi Rozogi/ #6
znalezisko 20190520.2.arys - Festuca tenuifolia (kostrzewa nitkowata); Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki 1 km na W od wsi Babięta
190520-2
leg. Andrzej Ryś
rev. Jerzy Kruk
/Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki 1 km na W od wsi Babięta/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Festuca tenuifolia (kostrzewa nitkowata)
🌱
wysokość: do 30 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

12 – 8 szt./m2 • rozstawa: 29 – 35 cm