atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Hieracium bifidum Kit. ex Hornem. [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec siny
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec leśny (Hieracium murorum)jastrzębiec wczesny (Hieracium glaucinum)
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
01.08.2012, dol. Jaworzynki (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Hieracium bifidum (jastrzębiec siny)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V]–narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120801.7.jkr - Hieracium bifidum (jastrzębiec siny); dol. Jaworzynki (Tatry)
120801-7
leg. Jerzy Kruk
/dol. Jaworzynki (Tatry)/ #3