atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják [🔉 *o·i·des]

kosmaczek wysoki jastrzębiec wysoki
Hieracium florentinum All. · Hieracium piloselloides Vill. · Hieracium praealtum Vill.